Wat is remedial teaching?

Het betekent hulp verlenen aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. Remedial teaching wordt gegeven door een remedial teacher. Meestal zijn dit leerkrachten die daarnaast nog een opleiding tot remedial teacher gedaan hebben.
Remedial teaching wordt gegeven binnen de school door een op school aanwezige remedial teacher. Ook kan remedial teaching gevolgd worden buiten school voor extra hulp op het gebied van spelling, rekenen, lezen etc.
Dit gebeurt dan vaak in een eigen praktijk van een remedial teacher.

Werkwijze binnen de logopediepraktijk Kooter
Binnen de logopediepraktijk Kooter is een remedial teacher aanwezig.

  • er wordt eerst een intakegesprek gepland om te weten te komen met welke vakken/vaardigheden de leerling problemen heeft.
  • daarna wordt de leerling onderzocht door middel van toetsen en observatie
  • na het stellen van de diagnose wordt een handelingsplan gemaakt
  • dit handelingsplan wordt besproken met de leerling en de ouders
  • dan vindt de remedial teaching plaats


Vergoeding
De extra hulp wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Voor tarieven, neem contact op.

Copyright © Logopediepraktijk Kooter. All right Reserve.
Design by : John van de Pol.