Visie

Logopediepraktijk Kooter biedt zorg waarbij er uit gegaan wordt van uw hulpvraag. U, de patiënt staat centraal en de behandeling wordt afgestemd op uw behoeften en uw mogelijkheden. Luisteren naar uw vraag vinden we erg belangrijk. Dit gebeurt met veel aandacht, plezier en passie.

Vanwege vestiging in diverse gezondheidscentra kan nauw samengewerkt worden met verschillende andere zorgverleners. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een fysiotherapeut en ergotherapeut.

Dit alles betekent voor u dat er multidisciplinair gewerkt kan worden, wat het bereiken van de behandeldoelen zal versterken.

Copyright © Logopediepraktijk Kooter. All right Reserve.
Design by : John van de Pol.