Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Logopedie is meer dan spraakles. Logopedisten behandelen mensen die problemen hebben met uitspraak, taal, primaire mondfuncties (eten, drinken en slikken), ademhaling, stem, gehoor en lees- en schrijfproblemen (dyslexie). Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.
Logopedisten doen meer dan u wellicht denkt!

Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende stoornissen die door de logopedist behandeld worden. Onderverdeeld in de deelgebieden:

Stem/adem

 • astma, COPD
 • hyperventilatie
 • stemklachten zoals heesheid, problemen met luidheid of zingen

Spraak

 • aangezichtsverlamming
 • afwijkende mondgewoonten zoals duimen- vinger- of speenzuigen, open mondgedrag
 • articulatieproblemen
 • broddelen
 • nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)
 • neurologische spraakstoornis, zoals bij de ziekte van Parkinson
 • stotteren
 • vertraagde spraakontwikkeling

Taal

 • afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
 • communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking of bij dementie
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)
 • taalontwikkelingsprobleemGehoor

 • aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • revalidatie na plaatsing Cochleair Implantaat (CI)
 • verworven slechthorendheid of plotsdoofheid

Slikken

 • eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
 • slikstoornissen bij volwassenen


Meer informatie per stoornis staat op: www.logopedie.nl.

 

Copyright © Logopediepraktijk Kooter. All right Reserve.
Design by : John van de Pol.